Zoznam účastníkov

 

Prihlásení účastníci


Prekoncepty detí, žiakov a mládeže z aspektu výtvarného vyjadrenia

Lidioa Kataryńczuk - Mania; Małgorzata Przybysz-Zaremba
Barbora Kováčová
Alžbeta Bulková
Zuzana Gondová
Pavla Novotná
Hana Stadlerová

Netradičné vyučovanie umeleckých predmetov

Barbora Lukáčová
Marie Fulková
Mariana Kološtová
Xénia Bergerová
Anabela Sládek
Stanislava Maggioni
Monika Bažíková

Galerijná a múzejná edukácia v európskom kontexte

Kateřina Dytrtová
Daniela Valachová
Miroslava Repiská
Patricia Biarincová
Martina Pavlikánová
Milan Cieslar

Akčné umenie v období dospelosti a sénia

Babrora Kováčová
Daniela Valachová
Miroslava Repiská - Dominika Weissová
Monika Homolová
Patrícia Biarincová

Recenzie

Barbora Kováčová
Daniela Valachová
Hana Juhász Muchová
Dominika Weissová

Pokyny


Prosíme účastníkov konferencie, aby svoje príspevky upravili podľa priloženej šablóny. Príspevky, ktoré nebudú upravené, budú autorom vrátené na úpravu.

Stiahnuť šablónu príspevkov


Príspevky posielajte najneskôr do 10.5.2024 na adresu: crea.ae2018@gmail.com