Zoznam účastníkov

 

Prihlásení účastníci


Postavenie umeleckého vzdelávania v školskom systéme

doc. Mgr art. Xénia Bergerová, ArtD.
PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.
Mgr. Lucia Minichová, PhD.
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
PaedDr. Lucia Šepeľáková, PhD.
Mgr. Marta Kopčíková, PhD.

Obsah umeleckého vzdelávania

doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
doc.PaedDr. Barborka Kováčová, PhD.
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
PhDr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD.
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

Učiteľ v umeleckom vzdelávaní

Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
Mgr. Miloš Kmeť, PhD.
Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.
akad. Soch. Alojz Drahoš, PhD.
Pavla Novotná, Jitka Novotná
Mgr. art. Katarína Ivanová

Umelecké vzdelávanie v priestore inklúzie

doc. PaedDr. Barborka Kováčová, PhD.
Mgr. Petra Mitašíková, PhD.
Mgr. Alena Sedláková, PhD.
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Mgr. art. Patrícia Biarincová, PhD.
Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.
PaedDr. Lucia Šepeľáková, PhD.

Pokyny


Prosíme účastníkov konferencie, aby svoje príspevky upravili podľa priloženej šablóny. Príspevky, ktoré nebudú upravené, budú autorom vrátené na úpravu.

Stiahnuť šablónu príspevkov


Príspevky posielajte najneskôr do 31.5.2020 na adresu: crea.ae2018@gmail.com