Kontakt

 

Informácie o konferencii:

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
valachova1@uniba.sk
 

Za organizačný výbor:

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
lehotayova@fedu.uniba.sk
 

Administrácia webstránky:

Mgr. Patrik Holotňák
patrik@holotnak.com