Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie

Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na piaty ročník elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.

  • Takéto zborníky na Slovensku chýbajú. Od tvorcov tohto zborníka je to už druhý v rade, treba držať palce, aby z týchto online konferencií vznikla tradícia. Čím viac podobných zborníkov budeme mať, tým koncepčnejšie môžeme premýšľať o výchove umením.
  • Po predchádzajúcich, úspešných ročníkoch bol vytvorený priestor na diskusiu a prezentovanie aktuálnych informácií v oblasti umeleckého vzdelávanie s dôrazom na vedu v umení a umenie vo vede. Rôznorodé pohľady odborníkov od nás i zo zahraničia zabezpečujú kvalitu a predstavujú možnosti (a často aj popisované limity) v umeleckom vzdelávaní, čo však nepovažujeme za negatívum, skôr naopak.

    doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
    Liečebný pedagóg