Archív

Zborníky

CREA-AE 2022 / SK

CREA-AE 2022 / SK

Stiahnuť zborník
CREA-AE 2020 / SK

CREA-AE 2020 / SK

Stiahnuť zborník
CREA-AE 2018 / SK

CREA-AE 2018 / SK

Stiahnuť zborník
CREA-AE 2017 / SK

CREA-AE 2017 / SK

Stiahnuť zborník
 

Ako citovať zborníky


Ako citovať zborník 2022:
Bibliografický odkaz zborníka:
CREA-AE, 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 313 s. ISBN 978-80-223-5505-6 (online). Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2022. Názov príspevku. In CREA-AE 2022, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 313 s. ISBN 978-80-223-5505-6 (online). Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Ako citovať zborník 2020:
Bibliografický odkaz zborníka:
Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. PdF UK : Bratislava, 2020. 302 s. ISBN 978-80-223-5011-2. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2020. Názov príspevku. In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. PdF UK : Bratislava, 2020. 302 s. ISBN 978-80-223-5011-2. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Ako citovať zborník 2018:
Bibliografický odkaz zborníka:
Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2018. 299 s. ISBN 978-80-557-1519-3. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2018. Názov príspevku. In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2018. 299 s. ISBN 978-80-557-1519-3. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Ako citovať zborník 2017:
Bibliografický odkaz zborníka:
Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2017. 331 s. ISBN 978-80-557-1374-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2017. Názov príspevku. In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2017. 331 s. ISBN 978-80-557-1374-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

 
 

V spolupráci s Virvar a PdF UK BA


Ďakujeme všetkým účastníkom minulých ročníkov konferencie, bez ktorých by táto konferencia nemala zmysel. Účasť na elektronickej konferencii bola bezplatná. Z každého ročníka konferencie bol vydaný recenzovaný elektronický zborník príspevkov. Konferencia bola elektronická - bez fyzickej účasti.

Po kliknutí na odkazy nižšie si môžete stiahnuť ročníky z minulých ročníkov.
CREA-AE 2013 / SK

CREA-AE 2013 / SK

Stiahnuť zborník
CREA-AE 2013 / EN

CREA-AE 2013 / EN

Stiahnuť zborník
CREA-AE 2014

CREA-AE 2014

Stiahnuť zborník
CREA-AE 2015

CREA-AE 2015

Stiahnuť zborník
 

Ako citovať zborníky


Ako citovať zborník 2013:
Bibliografický odkaz zborníka:
Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2013. 661 s. ISBN 978-80-970513-5-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2013. Názov príspevku. In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2013. s. 00 – 00. ISBN 978-80-970513-5-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Ako citovať zborník 2014:
Bibliografický odkaz zborníka:
CREA-AE 2014. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2014. 372 s. ISBN 978-80-89693-03-0.
Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2014. Názov príspevku. In CREA-AE 2014. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2014. s. 00 – 00. ISBN 978-80-89693-03-0.

Ako citovať zborník 2015:
Bibliografický odkaz zborníka:
CREA-AE 2015. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2015. 399 s. ISBN 978-80-89693-09-2.
Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2015. Názov príspevku. In CREA-AE 2015. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2015. s. 00 – 00. ISBN 978-80-89693-09-2.