Aktuálny zborník

CREA-AE 2020

Ďakujeme účastníkom e-konferencie CREA-AE 2020 za účasť.

Ako citovať zborník:
Bibliografický odkaz zborníka:
Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. PdF UK : Bratislava, 2020. 302 s. ISBN 978-80-223-5011-2. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2020. Názov príspevku. In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. PdF UK : Bratislava, 2020. 302 s. ISBN 978-80-223-5011-2. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Stiahnuť zborník