Aktuálny zborník

CREA-AE 2022

Ďakujeme účastníkom e-konferencie CREA-AE 2022 za účasť.
Stiahnuť zborník
Ako citovať zborník:
Bibliografický odkaz zborníka:
CREA-AE, 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 313 s. ISBN 978-80-223-5505-6 (online). Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2022. Názov príspevku. In CREA-AE 2022, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 313 s. ISBN 978-80-223-5505-6 (online). Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk