Zoznam účastníkov

 

Prihlásení účastníci


Martin Ševčovič
Transformácia grafického média

Daniela Valachová
Názory učiteľov na problematiku výtvarného nadania

Brigita Lehoťanová
Tvorivé písanie

Zuzana Fábry Lucká
Multisenzoricky orientovaná hra ako podpora vlastných kompetencií rodiny

Patrícia Biarincová
Vyšívané graffiti

Kateřina Dytrtová
Výuka, umění, obsah

Lucia Minichová
Výuka, umění, obsah

Dominika Machutová
Duchovná vokálna tvorba Ivana Valentu a jej uplatnenie v umeleckej edukácii

Monika Homolová
Spoznávanie drevenej sakrálnej ľudovej architektúry cez tvorivé aktivity v primárnom vzdelávaní

František Király
Kreativne programovanie hudby

Marta Kopčíková
Pozícia umeleckého vzdelávania v prostredí cudzojazyčného kurikula

Xénia Bergerová
Interakcie. Pedagóg výtvarník - tvorba - pedagogická prax

Dana Hajóssy
Metódy práce učiteľa klavírnej hry a ich vplyv na motiváciu žiakov

Jana Mrázková
Vliv hudby v životě chlapce s poruchou autistického spektra a další přidruženou duševní poruchou v časové perspektivě

Monika Kepičová
Aktuálne bariéry výtvarnej kreativity u detí

Alena Sedláková
Arteterapia u detí s autizmom

Renáta Pondelíková
Labyrint výtvarného umenia a ako sa v ňom nestratiť

Júlia Gašperová
Fenomén flow vo výtvarnej výchove

Zuzana Ťulák Krčmáriková
Arteterapia pri liečbe traumy

Eva Hnatová

Barbora Kováčová

Martin Kratochvíl
Slepá BABA

Blanka Lehotayová

Pokyny


Prosíme účastníkov konferencie, aby svoje príspevky upravili podľa priloženej šablóny. Príspevky, ktoré nebudú upravené, budú autorom vrátené na úpravu.

Stiahnuť pokyny


Príspevky posielajte najneskôr do 31.11.2018 na adresu: crea.ae2018@gmail.com