Registrácia


Prihlasujem sa do piateho ročníka elektronickej konferencie 'Kreatívne vzdelávanie'.

Kliknutím na tlačidlo 'Odoslať' súhlasíte so spracovaním vami zaslaných osobných údajov za účelom zaradenia vás medzi účastníkov konferencie 'Kreatívne vzdelávanie'. Tento súhlas je možné kedykoľkvek na požiadanie odvolať.

Pokyny


Prosíme účastníkov konferencie, aby svoje príspevky upravili podľa priloženej šablóny. Príspevky, ktoré nebudú upravené, budú autorom vrátené na úpravu.

Stiahnuť šablónu príspevkov