Aktuálny zborník

CREA-AE 2018

Ďakujeme účastníkom e-konferencie CREA-AE 2018 za účasť.

Ako citovať zborník:
Bibliografický odkaz zborníka:
Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2018. 299 s. ISBN 978-80-557-1519-3. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2018. Názov príspevku. In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2018. 299 s. ISBN 978-80-557-1519-3. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Stiahnuť zborník