Aktuálny zborník

CREA-AE 2017

Ďakujeme účastníkom e-konferencie CREA-AE 2017 za účasť.

Ako citovať zborník:
Bibliografický odkaz zborníka:
Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2017. 331 s. ISBN 978-80-557-1374-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Bibliografický odkaz jednotlivých príspevkov:
PRIEZVISKO, M. 2017. Názov príspevku. In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2017. 331 s. ISBN 978-80-557-1374-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Stiahnuť zborník