Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie

Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na štvrtý ročník elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.

  • Takéto zborníky na Slovensku chýbajú. Od tvorcov tohto zborníka je to už druhý v rade, treba držať palce, aby z týchto online konferencií vznikla tradícia. Čím viac podobných zborníkov budeme mať, tým koncepčnejšie môžeme premýšľať o výchove umením.